Házirend

A Scitec Fitness Club Debrecen házirendje

A jelen Házirend célja, a Scitec Fitness Club Debrecen (címe: Debrecen, Segner tér 5.; a továbbiakban: „Scitec Fitness Club”) tartózkodó, illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő vendégek részére, általános magatartási szabályok és követelmények meghatározása a vendégek számára biztosított szolgáltatások igénybevétele során, továbbá a szolgáltatások rendeltetésszerű használatával kapcsolatos általános információk nyújtása a Scitec Fitness Club állagának megőrzése, a magas színvonalú kiszolgálás fenntartása és a biztonságos üzemeltetése céljából.

1. Általános információk

1.1. A Scitec Fitness Club üzemeltetését a NYÍROLAJ Kft. (székhely: 4254 Nyíradony, Debreceni út 100.; a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.

1.2. A Scitec Fitness Club területére történő belépéssel, valamint a szolgáltatásainak igénybevételével a Vendég jelen Házirendet automatikusan és kifejezetten elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles a Házirendet mindenkor betartani és annak ismeretében igénybe venni A Scitec Fitness Club szolgáltatásait. A vendég tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Házirend betartását jogosult bármikor ellenőrizni, illetve azzal kapcsolatos észrevételt, intézkedést megtenni.

1.3. A Scitec Fitness Club nyitvatartási rendje:

Hétfőtől-péntekig: 06:00 – 23:00
Szombat-vasárnap: 07:00 – 21:00

A Scitec Fitness Club Debrecen szolgáltatásait igénybevevő Vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexum területét időben, vagyis hétköznap legkésőbb 23 óráig, hétvégén legkésőbb 21 óráig, illetve rendkívüli nyitvatartás esetén a záróra időpontjáig elhagyni.

1.4. A Scitec Fitness Club Üzemeltetője fenntartja a jogot a komplexum területén zártkörű rendezvény tartására, a Vendégek Scitec Fitness Club szolgáltatásaiból, illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. A Scitec Fitness Club ilyen esetben a Vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.

1.5. A jelen Házirend a Scitec Fitness Club helyszínén (Debrecen, Segner tér 5.) kifüggesztve, illetve a scitecfitnessdebrecen.hu weboldalon érhető el.

1.6. A jelen Házirenddel kapcsolatos felvilágosítás, illetve a Scitec Fitness Club üzemeltetésével kapcsolatos információ kérhető, illetve panasz tehető az alábbi elérhetőségen:

Csuhai Zsolt
mobiltelefon: +36 70 382 7730
e-mail cím: info@scitecfitnessdebrecen.hu

1.7. A jelen Házirend megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja.

2. Általános szabályok

2.1. A Scitec Fitness Club teljes területe, a területén elhelyezett berendezések, illetve szolgáltatásai és eszközei kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.

2.2. A Scitec Fitness Club vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Scitec Fitness Club szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja.

2.3. A Scitec Fitness Club nem vállal felelősséget a területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

2.4. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért és eszközökért, valamint a Scitec Fitness Club területén, és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért.

A vendégek részére a Scitec Fitness Club ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepció mellett, annak területén kívül található értékmegőrző segítségével, amely kamerával megfigyelt terület.

Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, egyéb elektronikai eszközök, beléptető kártya) ne hagyják őrizetlenül, a szekrények megfelelő zárását mindig ellenőrizzék!

2.5. Az öltözőszekrényeket és az értékmegőrzőt csak a Scitec Fitness Club nyitvatartási ideje alatt lehet igénybe venni. Távozáskor a vendég az általa használt öltözőszekrényt, értékmegőrzőt köteles nyitva és üresen hagyni, zárás után valamennyi szekrényt és értékmegőrzőt kiürítjük.

2.6. A Scitec Fitness Club területén talált tárgyakat minden vendég köteles a Scitec Fitness Club recepcióján leadni, amelyről minden esetben jegyzőkönyv készül.

2.7. Tagsági kártya:

2.7.1. A Scitec Fitness Club területére belépni csak az érvényesen megváltott napijeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot, mellyel elfogadja a Scitec Fitness Club Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépéskor a fényképes nyilvántartásba vétel és a tagsági kártya elkészítésének egyszeri díja 1000 Ft. A tagsági kártya elvesztése esetén 1000 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

2.7.2. A vendég köteles a Kártya elvesztését, eltulajdonítását haladéktalanul jelezni a Scitec Fitness Club részére.

2.7.3. „Mínuszos” kártyaegyenleggel rendelkező vendégek nem tudnak a Scitec Fitness Club automatikus beengedőkapuval lezárt területéről ki-, valamint belépni, amennyiben nem tud ki- vagy belépni úgy kérje kollégánk segítségét, és mielőbb rendezze egyenlegét.

2.7.4. Az edzőterem bérlete névre szóló, használata nem átruházható. A bérlettel rendelkezők naponta több alkalommal léphetnek be az edzőterembe. Belépéskor kötelező a regisztrált bérletet használni a forgóvillás kapuknál, amennyiben a vendég rendszeresen nem használja azt a recepció többszöri felszólítása ellenére sem, a recepciós kollégának jogában áll a belépést megtagadni.

2.7.5. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

2.7.6. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom, illetve a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A bérlet lejárati idejének meghosszabbítása kizárólag egészségügyi probléma (pl. betegség, sérülés) által okozott kimaradás esetén lehetséges, orvosi igazolás bemutatásával.

2.8. Wellness:

A wellness részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a Relax Zónában kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

2.9. Magatartási normák:

2.9.1. A Scitec Fitness Club területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

2.9.2. A Scitec Fitness Club szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni. A Scitec Fitness Club teljes területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a Scitec Fitness Club-nak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

2.9.3. Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Scitec Fitness Clubot nem látogathatja.

2.9.4. Várandós hölgyvendégek a Scitec Fitness Club szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.

2.9.5. A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő és/vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. A gondviselő felel azért, hogy a gyermek a többi vendég edzését ne zavarja.
2.9.6. A Scitec Fitness Club területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.

2.9.7. A Scitec Fitness Club munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.

2.9.8. A Scitec Fitness Club jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Scitec Fitness Club szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a Scitec Fitness Club területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni és tagjai közül időlegesen- vagy véglegesen kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A Scitec Fitness Club területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

2.9.9. A Scitec Fitness Club kizárólag megfelelő, a Scitec Fitness Club helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

2.9.10. A Scitec Fitness Club sportterületeire, öltözőjébe és wellness részlegére TILOS állatokat bevinni, illetve azokat ott tartani, ide nem értve a vakvezető vagy segítő kutyát. Állatot behozni kizárólag a recepció mellett található váróba szabad, az állat tulajdonosának folyamatos felügyeletével.

2.9.11. A Scitec Fitness Club teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.

2.9.12. A Scitec Fitness Club területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

2.9.13. A Scitec Fitness Club területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség a terem előtt található kerékpártárolóknál van – kizárólag saját felelősségre. A Scitec Fitness Club ablakainál található rácsokhoz kérjük ne rögzítsetek semmilyen járművet.
2.9.14. A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

2.9.15. Tilos a Scitec Fitness Club területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

2.9.16. A Scitec Fitness Club egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyásával folytatható.

2.9.17. A Scitec Fitness Club területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, stb.

2.9.18. Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a Scitec Fitness Club területén, illetve a csoportos órák alkalmával hang-, videó- vagy képfelvétel készítése. Saját, személyes célú felhasználásra készíthető amatőr hang-, videó- vagy képfelvétel, amennyiben azon más Vendég és a Scitec Fitness Club munkavállalói nem felismerhetőek.

2.9.19. A Scitec Fitness Club egész területén kizárólag az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

2.9.20. A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés, stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.

2.9.21. A Scitec Fitness Club területén található hálózati tápcsatlakozókhoz elektromos eszközök csatlakoztatása, töltése TILOS! A mobiltelefonok töltésére a váróban elhelyezett zárható mobiltöltőállomáson van lehetőség.

2.10. Amennyiben a Scitec Fitness Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

2.11. A Scitec Fitness Club sportszolgáltatásait igénybevevő Vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó Vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a Vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

2.12. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő a 112-es segélyhívó szám!

2.13. A Scitec Fitness Club területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén Üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

3. A Scitec Fitness Club helyiségeinek használata

3.1.Wellness részleg és az öltöző használata

3.1.1. A Vendégek részére a Scitec Fitness Club nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot, valamint koedukált wellness-használatot biztosít.

3.1.2. Az öltözőben az öltözőszekrény, a tusfürdő és a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

3.1.3. A wellness-részleg kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha) vehető igénybe. A szauna kizárólag törölköző/szaunalepedő használatával vehető igénybe.

3.1.4. A wellness-részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.

3.1.5. A szaunát az általános szaunázási szabályok és a Relax Zónában kifüggesztett Szauna Házirend szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni! A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható! A szauna padokra papucsban fellépni tilos!

3.1.6. A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

3.2.Fitneszterem, aerobic terem és Crossfit terem

3.2.1. A vendégek a Scitec Fitness Club területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, gumiszőnyeg, stb.) alkatuknak és erőnlétüknek megfelelően, kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.

3.2.2. A bőrrel borított gépekre súlyzót vagy nehéz tárgyat helyezni tilos!

3.2.3. A Vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a használt súlyokat visszapakolni a tartó állványokra, a gépeket alaphelyzetbe/kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

3.2.4. A Scitec Fitness Clubban a sportterekre kézitáskánál nagyobb méretű sporttáska bevitele tilos!

3.2.5. A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.

3.2.6. A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a Scitec Fitness Club munkatársaihoz (elsősorban a teremedzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.

3.2.7. A vendégek által használt, a Scitec Fitness Club tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a Vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

3.2.8. A fitneszteremben, aerobic teremben és Crossfit teremben kizárólag a Scitec Fitness Club sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.

3.2.9. A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz.

3.2.10. Az edzőterem területén váltócipő használata kötelező! A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.

3.2.11. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törölköző használata kötelező, a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében! Törölköző a recepción térítés ellenében igényelhető. Elvesztése esetén 4990 Ft-ot számolunk fel.

3.2.12. A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

3.2.13. Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Scitec Fitness Club kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.

3.2.14. A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata sérülés- és balesetveszélyes.

4. Csoportos órák

4.1. A csoportos óráinkon a csoportos órákon való részvételre jogosító napijeggyel vagy bérlettel lehet részt venni. A belépéskor kapott Csoportos óra jegyet a Vendég köteles az óra kezdete előtt az oktató részére átadni.

4.2. Az órákon minden Vendég kizárólag a saját felelősségére, megfelelő egészségi állapotban vehet részt. Az órákon nem vehet részt ittas vagy bódult állapotban lévő, fertőző betegségben szenvedő, beteg vagy lázas vendég. Javasolt, hogy a várandós Vendégek kérjék ki az oktató véleményét az órán való részvétellel kapcsolatban, azonban a várandós Vendég minden esetben kizárólag a saját döntése szerint és saját felelősségére vehet részt az órákon.

4.3. A csoportos óra termek befogadóképessége méretükből adódóan, illetve az órák típusától függően maximálva van. Az adott óra létszámának feltöltése érkezési sorrendben történik, a később érkező Vendégek a még szabad helyekre állhatnak be.

4.4. Amennyiben egy teremben nincs további férőhely, illetve az oktató úgy ítéli meg, hogy a későn érkező Vendég az óra menetébe nem tud bekapcsolódni (mivel az óra menetét zavarná, vagy a részvétel a Vendég részére egészségügyi szempontból nem ajánlatos), úgy a Vendég az adott órába nem kapcsolódhat be. A bemelegítést követően érkező Vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére az Üzemeltető nem köteles. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.5. Az órákon a Vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó Vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a Vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

4.6. Az aerobic teremben kizárólag edző jelenlétében lehet tartózkodni.

4.7. 16 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel vehet részt csoportos órán, amennyiben az edző azt engedélyezi – figyelembe véve, hogy az adott óra gyakorlatai megfelelőek-e a fiatalok terhelhetőségi szintjének. 16 és 18 év közötti kiskorú abban az esetben vehet részt csoportos órán, amennyiben az órát tartó edző a részvételhez hozzájárulását adta.

4.8. A csoportos óra terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés nem engedélyezett. Mezítláb történő edzés az edző javaslatára engedélyezett bizonyos óratípusok esetében. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Scitec Fitness Club területén dolgozó edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a Vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

4.9. Az óra során törölköző használata kötelező.

4.10. Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

4.11. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.

4.12. Az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változtatás jogát.

5. Szolárium

5.1. Szoláriumaink napijegy/bérlet váltása nélkül is igénybe vehetőek. Ebben az esetben recepciós kollégáink fognak beengedni.

5.2. 18 éven aluliaknak és 1-es bőrtípusba tartozóknak a szolárium használata TILOS!

5.3. A készülékek fertőtlenítését mindenki saját felelősségére végzi.

5.4. A szolárium készüléket mindenki saját felelősségére használhatja!

 

Kapcsolat

+36-52/872-372
info@scitecfitnessdebrecen.hu

Nyitvatartás

Hétfőtől péntekig: 6:00 - 23:00
Szombat - vasárnap: 7:00 - 21:00

Címünk

Debrecen, Segner tér 5.
(a troli végállomásnál)

Log In

Don’t have an account?